Hac

Başkasının Yerine Hac Yapmak

Başkasının Yerine Hac Yapmak

Her insan namaz, oruç, sadaka ve Kur’an okuma gibi amellerin sevabını ücret karşılığında olmamak şartı ile ölü olsun, diri olsun, başkasına bağışta bulunması caizdir.

Bu itibarla, kendisine mali yönden Hac farz olduğu halde, sıhhi yönden bizzat Hac ibadetini eda etmekten aciz olan veya başka bir sebeple Hacca gitmekten men edilen bir kimse, kendi adına, ergenlik çağına erişmiş akıllı ve Hac menasikini bilen ehil bir Müslüman’a masraflarını karşılayacak miktarda para verip, ‘’Benim namıma Hac’ın şu nev’ini yap’’ diye göndermesi caizdir. Ancak gerek acizlik ve gerek engel ortadan kalkacak olur ve ekonomik durumuda baki, Hac vazifesini eda edebilecek vakte de sahip olursa, Hac ibadetini bizzat kendisinin ifa etmesi gerekir. Önceden bedel ile yapılan Hac, nafile yerine geçer.

Kendisine Hac farz olduğu halde bu vazifeyi ifa etmeden ölüm döşeğine düşmüş bir kimse, Hac masrafı malının üçte birinden ödenmek üzere bedel gönderilerek Haccın yapılmasına vasiyet etmesi gerekir. Aksi halde günahkar olur. Böyle bir vasiyeti olmadan ölen kimse adına, varisinin Haccetmesi veya başka birine bedel göndermesi Ebu Hanife’ye göre ‘’İnşaallah’’ kaydı ile kiyafet eder. Yani onu mesuliyetten kurtaracağı kati değildir.

Kendisine Hac farz olduğu sene Hacca gitmek üzere yola çıkan kimse, yolda ölecek olsa Hac farizasını ifa etmiş sayılacağından bedel gönderilmesi için vasiyet etmesine gerek yoktur. Ama o sene gitmeyipte sonradan giderken yolda vefat edecek olsa, bedel gönderilerek Haccının yaptırılması için vasiyet etmesi gerekir.

 

Bedel Gönderenin Uyması Gereken Hususlar

 • Hac ibadetini bizzat eda etmekten aciz veya Hac’dan men edilmemiş olmalıdır.
 • Bu acizliğin veya men’in bedel gönderdiği günden ölümüne kadar devam etmelidir.
 • Bedel gidecek şahsın masraflarını normal olarak hesaplayıp vermelidir. Bu hususta bir ücret şartı koşmamalıdır. Fazladan ücret vermek veya almak caiz değildir.
 • Hac’ın hangi nev’ini yaptırmak istiyorsa, bedel gidecek şahsa onu yapmasını emretmelidir.
 • Beden olarak göndereceği kimseyi seçerken kişinin ergenlik çağına erişmiş olması gerekmektedir. Akıllı Hac farizasını iyi bilen ve vazifeyi yaptıktan sonra orada kalacağı değil, dönüp gelecek olan dürüst bir Müslüman’ı seçip göndermelidir.

 

Bedel Gidecek Şahsın Uyması Gereken Hususlar

 • Bir defada birden fazla bedel almamak, bir yılda birden fazla Hac eda edilemeyeceğinden, birden fazla şahsın adına da Hac yapılmaz.
 • İhrama girerken ve Hac ef’aline başlamadan önce her niyet edilecek yerde kendisine bedel olarak gönderenin namına niyet etmek. Lebbeyke…’’ derken dahi ‘’fülanın adına Lebbeyk Allahümme lebbeyk…’’ demelidir. Niyeti yalnız kalple yapmakta caizdir. Mutlaka dil ile söylemek şart değildir.
 • Bedel gönderilen şahıs, verilen vazifeyi bizzat kendisi yapmalıdır. Başka birisine yaptırması caiz değildir.
 • Hac’ın hangi nev’inin yapılması emredilmişse, mutlaka o yapılmalıdır.
 • Bedel giden, kendisi gönderenin parasından karşılmaası caizdir. Masrafın yarıdan çoğunu kendi parasından sarf edecek olursa, Hac’ı kendi namına yapmış olur.
 • Verilen paranın, normal olarak yapılan harcamalardan arta kalan kısmını iade etmelidir.
Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top