Hac

Haccın Şartları Nelerdir?

Haccın ŞArtları

Hacca gidecek olan yolcular için aşağıda açıklamaya çalıştığımız ‘’Hacca gidebilmek için şartlar nelerdir?’’ sorusunun cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

Haccın farz olmasının şartları nelerdir? , Haccın edasının şartları nelerdir? , Haccın sahih olmasının şartları nelerdir? gibi soruların cevapları için buyurunuz.

 • HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Haccın farz olması için bulunması gereken şartlar:

 • Müslüman olmak; Müslüman olmayana yalnız hac değil, hiçbir ibadet farz değildir.
 • Büluğ çağına erişmiş olmak; çocuklara hac farz değildir.
 • Akıllı olmak; akli dengesi yerinde olmayan kişilere hac farz değildir.
 • Hür ve özgür olmak; köleye hac farz değildir.
 • Haccın vaktine ulaşmak.
 • Haccın farz ibadetlerden biri olduğunu bilmek; Yalnız bu şart Müslüman ülkelerde yaşayanlar için bir mazeret değildir. Gayrimüslim ülkelerde Müslüman olupta oralarda yaşayanlar içindir.
 • Hacca gidip gelinceye kadar yol masrafları dahil kendisinin ve bakmakla mükellef bulunduğu aile efradının nafakasını normal şekilde temin edecek paraya sahip olmak.

Yukarıdaki şartlar kendisinde bulunmayan kişiye hac farz değildir.

 • HACCIN EDASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Haccın edasının şartları;

 • Kendi işlerini kendi görecek şekilde olmak. Amaya, felçliye, kötürüme, bir veya iki ayağı kesik olan topala, iki eli kesik olana, hasta olana veya yaşlılıktan dolayı kuvvetten düşene hac farz değildir.
 • Can ve mal bakımından yol güvenli ve emniyetli olmalıdır.
 • Hacca gidecek kadın, eşinin ölümü veya herhangi bir sebeple ondan ayrılışı nedeni ile, Hacca gidiş zamanı sırasında iddeti yani dinen beklemesi gereken zaman içinde olmaması gerekmektedir.
 • HACCIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Eda edilen Haccın sahih olması için şu şartların bulunması icap eder:

 • Hacı olmak niyetiyle mikat mahalinde ihrama girmek, ihramsız eda edilen hac sahih değildir.
 • Hac ibadetini muayyen mekanda yapmak. Yani vakfeyi Arafat’ta, tavafı Beytullah’ın etrafında yapmak gibi… Buna göre Arafat sınırları dışında veya tavaf da başka yerlerde olursa Hac kesinlikle sahih olmaz.
 • Zaman olarakta Hac ibadetini muayyen vakitte yapmak gerekmektedir. Arafat’ta vakfenin, Kabe’yi tavafın muayyen vakitleri vardır. O vakitlerin haricinde bu görevler yapılacak olursa Hac yine sahih olmayacaktır.
 • Hac adayının kutsal topraklara gittiğinde tüm vazifelerini kendisi yapması gerekmektedir. Başkasından rica edilerek, başkasının yerine vakfe veya tavaf yapılamaz. Bu şekilde hac sahih olmaz. Ancak zaruret halindeki bazı durumlarda mesela; baygın bir kimseyi arkadaşının ihrama girdirmesi veya hasta bir kimsenin yerine arkadaşının taş atması gibi hususlar ise caizdir.
Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top