Hac

İhramlı İken Çiğnenen Yasakların Cezaları

kabe-ortusu

Koyun veya Keçi Kesmeyi Gerektiren Kusurlar:

 • Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kimsenin umresi bozulmuş olur. Böyle bir suç işleyen kişi, bozulan umreyi bırakmadan tamamlar, ancak daha sonra yeniden bir umre yaparak bozduğu umreyi kaza etmiş olur. Ceza olarak da bir koyun veya keçi kesmesi gerekir.
 • İhramlı iken bir defada, bir elin ya da bir ayağın tırnaklarının tamamını kesmek,
 • Elbise olarak dikilmiş giysileri on iki saat boyunca veya daha fazla giymek,
 • 12 saat veya daha fazla süre ile ayakkabı giymek,
 • Bir defada, aynı anda ve aynı yerde en az bir uzvun tamamına koku, yağ, jöle ve biryantin gibi şeyler sürmek,
 • Kına yakmak veya saç-sakal boyamak.

Belirttiğimiz maddelerde olduğu gibi ihram yasaklarını işlersek koyun veya keçi kurban etmemiz gerekmektedir.

Fıtır Sadakası Cezasını Gerektiren Kusurlar:

 • İhramlı bir kimsenin 12 saatten daha az bir süre herhangi bir giysi ve ayakkabı giymesi,
 • Başın örtülmesi,
 • Saç ve sakalın dörtte birinden az kısmının tıraş edilmesi,
 • Bir elin veya bir ayağın tırnaklarının bir kısmını ya da ayrı ayrı yer ve zamanlarda tamamını kesmesi
 • İhramdan çıkma aşamasına gelmemiş olan ihramlı bir kişinin ihramlı yada ihramsız birini tıraş etmesi.

Belirttiğimiz maddelerdeki gibi ihram yasaklarını işlersek fıtır sadakası vermemiz gerekmektedir.

Bedel Ödemeyi Gerektiren Kusurlar:

 • İhramlı olduğu sırada, karada yaşayan av hayvanlarını avlayan yahut yaralayan veya onların tüylerini kopararak işkence eden; yumurtalarını kıran yahutta avlayanlara yardım eden kimseye bedel cezası verilir. Bedel, av hayvanlarının kıymeti kadar sadaka verilmesidir.
Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top