Genel Bilgiler

Kâbe’nin Fiziksel Özellikleri

Kabe'nin Fiziksel Özellikleri

Kâbe, küp şeklindedir ve Müslümanlar’ın en kutsal mekanıdır.. Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kuran’da Kabe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir.

Kâbe’nin yapısı sade fakat heybetlidir. Üzerindeki örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerine Kelime-i Şehadet işlenmiş, çatıya yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş; kemer biçiminde olan bu şeritte de Kur’an ayetleri işlenmiştir.

Kâbe, İbrahim ve İsmail’den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır.

Kâbe’nin Fiziksel Özellikleri

 • Kâbe’nin geniş duvar yapısı bir küp biçimindedir.
 • Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlardır.
 • Tavanı ahşaptandır.
 • Kâbe’nin içinde ahşap kaplamalı üç direk bulunmaktadır.
 • Kâbe içi, kapı hizasında mermer döşeli bir zemine sahiptir.
 • İç duvarları ve tavanı ipekten bir kumaş ile örtülüdür.
 • Kâbe’nin içerisindeki tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır.
 • Kâbe, kuzeydoğu duvarı 12.63; kuzeybatı duvarı 11.03; güneybatı duvarı 13.10; güneydoğu duvarı 11.22 ve yüksekliği 13 m olan 145 m² alan üzerine kurulmuştur.
 • Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü (sitâre) ile örtülüdür. Örtüsü her sene hac mevsiminde yenilenmektedir.
 • Kâbe’nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-ül Esved” veya “Şarki”, kuzey köşesine “Irakî”, batı köşesine “Şâmî” ve güney köşesine de “Yemânî” denir.
 • Kâbe’nin küresel yer bulma sistemindeki yeri 21°25′24″N, 39°49′24″E.

Kıblemiz olan Kâbe’nin fiziki özelliklerini kısa ve öz bir şekilde belirtmeye çalıştık. Bu ve benzeri sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.

 

 
Kaynakça:
http://www.mumsema.org
http://www.muhammed.gen.tr

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top