Genel Bilgiler

Makam-ı İbrahim’de Namaz Kılmak, Dua Etmek

Makam-i-ibrahim

Öncelikle Makam-ı İbrahim, Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken bina ve inşaatı kontrol etmek maksadıyla üzerine çıktığı yerden hafif yüksek bir taş ve taşın bulunduğu yerdir.

Makam-ı İbrahim Kabe kapısının karşısında 10 metre kadar karşısında bulunur. Cam fanusun içerisinde İbrahim Aleyisselam’ın Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı rivayet edilen taş üzerinde bulunan İbrahim Aleyisselam’ın ayak izleri beş ile altı bin yıldan fazla bir zamandan beri muhafaza edilmektedir.

hz-ibrahimin-ayak-izleri

İbrahim Aleyisselam’ın ayak izleri, 10 cm derinlik, 27 cm uzunluk, 14 cm de en uzunluğundadır. Daha önceleri 18 metrekare alanda olan Makam-ı İbrahim tavaf alanını genişletmek maksadıyla 1967 yılında cam fanusun içine konmuştur.

Makam-ı İbrahim’de Namaz Kılmak, Dua Etmek

Makam-ı İbrahim’de iki rekat tavaf namazı kılınır. Burası çok kalabalık ise, boş bulduğu yerde kılar. Bu namaz vaciptir. Makam-ı İbrahim’de veya Harem’in bir yerinde kılmak sünnettir. Mekruhat zamanı ise, mehruh olmayan zamanalrda kılar.

Fıkıh alimlerinin çoğuna göre bu böyledir. Günün her saatinde kılınabilir diyenler de olmuştur. Bununla da amel edilebilir.

Tavaf namazı kıldıktan sonra Makam-ı İbrahim’in arkasında veya boş bulunduğu yerde, tam bir teslimiyetle, din ve dünyası için, ahiret saadeti ve iman selameti için dua eder. Makam’ı İbrahim duasını okur. Onu okuyamazsa bildiği herhangi veya içinden gelen herhangi bir duayı yapabilir. Burası, ilahi rahmetin ve inayetin bolca tecelli ettiği kutsal bir yerdir.

Makami-ibrahim

Makamı İbrahim Duası

makamiibrahimduasi

‘’Allahümme inneke tağlemü sirri ve-ala niyyeti fe-akbel mağzirati ve-tağlemü haceti fe a’tıni su’live ta’lemü ma-fi nefsi fağfirli zünubi Allahümme inni es’elüke imanen yübaşirü kalbi ve-yakinen sadıkan hatta ağleme ennehü la yüsıybüni illa ma-ketebteli rızan minke bima kasemtelli ente veliyyi fiddünya ve’l ahirati teveffeni müslimen ve-elhıkni bissalihin. Allahümme la tedağ lena fi makamina haza zenben illa ğaferteh vela hemmen illa kazayteha veyyesserteha fe-yessir ümurena veşrah sudürena ve nevir kulübena vahtim bissalihati ağmalena Allahümme teveffana müslime ve-ahyına müslimine ve elhıkna bissalihine ğayra hazaya vela meftünin.’’

“Allah’ım! Bu, Belde-i Haram’ın, Mescid-i Haram’ın, bu, hürmete layık Mukaddes Beyt’in, Kâbe-i Muazzama’dır. Günah yüklü olarak sana geldik. Üzerimizde nice hatalar, kötü ameller birikmiş olarak sana geldik. Bu makam, Cehennem azabından sana sığınma makamıdır. Allah’ım! Bizlere sıhhat ver. Bizleri affeyle, günahlarımızı mağfiret buyur. Şüphesiz ki sen, sonsuz mağfiret ve rahmet sahibisin.

Allah’ım! Bulunduğumuz şu mukaddes mekanda bağışlamadığın hiçbir günah bırakma. Bütün üzüntü ve sıkıntılarımızı sürûra çevir. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılama imkânı ver, ihtiyacımızı elde etmede kolaylıklar ihsan eyle. İşlerimizi kolaylaştır, bereketlendir, gönüllerimizi ferahlandır, kalplerimizi nurlandır. Amellerimizi bitirirken salih amellerle bitirmeyi nasip eyle.

Allah’ım! Bütün işlerimizin asıl salâhı, bütün amellerimizin ancak kendisiyle değer kazandığı dinimizde bizleri müstakim kıl. Sonunda gidip karar kılacağımız yer olan âhiretimizi mamur eyle. Hayatta her geçen anımızı hayırla dolu, ölümümüzü her nevi şerden tamamen uzaklaştığımız ve ebedî huzurumuzun başlangıcı eyle!

Allah’ım! Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak ruhumuzu teslim al. Bizleri rezilliklere, belâlara ve zor imtihanlara düçar eyleme. Salih kullarının, senin rızana nail olanların arasına bizleri de kat.”

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top