Mekke

Mekke’de ki Ziyaret Yerleri

makkah

Mekke-i Mükerreme, Müslümanların kıblesi olan Kâbe-i Muazzama’nın, yapılan ibâdetlere bire yüz bin sevap ihsan edilen Mescid-i Haram’ın bulunduğu, Rasülullah Efendimiz (s.a.v)’in doğduğu, nübüvvet ve risalet verildiği, Kur’an-ı Kerim’in âyetlerinin bir çoğunun nâzil olduğu, İslâm âleminin merkezi ve islâm’ın şartlarından hac vazifesinin ifâ edildiği mübârek bir şehirdir.

Mekke’nin Kur’an-ı Kerimde geçen isimleri:

1- Mekke
2- Bekke
3- Ümmül- Kurâ
4- El Beled
5- El Beledül- Emin
6- El Belde
7- Harâmün Emin
8- Vâdi Ğayri Zî Zer’in
9- Meâd
10- Karye
11- El Mescidül- Haram

Peygamber efendimiz (s.a.v) hicret esnasında Mekke-i Mükerreme’den hicret etmek üzere ayrılırken şöyle buyurmuşlardır: Allah’a yemin ederim ki sen, Allah’ın arzlarının en hayırlısı ve en sevimlisisin. Ben senden çıkarılmış olmasam, senden çıkmazdım.

Mekke-i Mükerreme’de ki Önemli Yerler

 • Mescid-ül Haram, Kabe-i Muazzama, Hacer-ül esved, Şazirvan, Hatim
 • Makam-ı İbrahim
 • Hicr-i İsmail
 • Mizab-ür-rahme (altınoluk)
 • Kabe kapısı ve Kabe rükünleri (köşeleri)
 • Ebu Kubeys dağı
 • Nur dağı ve bu dağın eteğindeki Hira mağarası
 • Mültezem
 • Safa ile Merve
 • Arafat
 • Cebel-i rahme
 • Nemire Mescidi
 • Müzdelife
 • Meş’ar-ül haram
 • Mina
 • Mescid-ül Hif
 • Sevr dağı ve Sevr mağarası
 • Cennet-ül mualla kabristanı
 • Cin Mescid’i
 • Efendimiz (sav)’in doğduğu ev
 • Hz. Hatice’nin evi
 • Hz. Bilal-i Habeşi’nin evi
 • Hz. Hamza’nın evi
 • Hz. Ömer’in evi
 • Hz. Ebubekir’in evi
Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top