Genel Bilgiler

Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamber (sav)’in Kabri Nasıl Ziyaret Edilir?

mescidi-nebevi

Medine-i Münevvere, İslam nurunun yeryüzüne yayıldığı Peygamber şehridir. Her karışı, İslam’ın aydınlığını insanlığa ulaştıran Allah Rasûlu (sav)’in ve Sahabenin hatıralarıyla doludur. Medine-i Münevvere bu güzel insanların gelip geçtiği ve pek çoğunun bağrında yattığı kutsal şehirdir. Bu sebeple büyük bir engel olmadığı sürece hacıların ve umrecilerin Medine’ye giderek Hz. Peygamberin kabrini ziyaret etmeleri ve mescidin de namaz kılmaları büyük önem taşır. Bu ziyaret İslâmî duyarlılığın bir göstergesidir.

 • “Mescid-i Nebî”, Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak inşa ettiği camidir.
 • “Mescid-i Nebî”, Peygamber Mescidi demektir.
 • İçinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden yola çıkılacak üç mescitten biridir. Bu üç mescidin diğer ikisi ise, “Mescid-i Haram” ve “Mescid-i Aksa” dır.
 • Mescid-i Nebî’nin içinde namaz kılmak çok sevaptır.
 • Mescid-i Nebî ve Hz.Peygamber’in kabrini ziyaret ederken adaba riayet edilir.
 • Mescid-i Nebî’yi ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret etmek isteyen kimse abdest alır, mümkünse gusleder ve temiz bir kıyafet giyinir.
 • Ziyarete giderken yol boyunca çokça Salevat-ı Şerife getirir.
 • Mescid’e vardığında mümkünse “Babu’s-Selam” dan sağ ayağını atarak edep ve tevazu ile içeri girer.
 • Girerken Kerahat vakti değilse iki rek’at “Tahiyyetu’l Mescid”namazı kılar. Bu namazı mümkünse “Ravza-i Mutahhara” da kılar.
 • “Ravza-i Mutahhara”, Hz. Peygamberin kabri ile minberi arasında kalan kısımdır. Hz.Peygamber çoğu zaman namazlarını burada kılardı.
 • Hz. Peygamber: “Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir.” buyurmuştur.
efendimizin-kabri-serifi.

Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in Kabirleri

Edep ve sükunetle Hz. Peygamber’in kabrine yaklaşır. Başı hizasına gelerek yüzünü Hz.Peygamber’e çevirir. Alemlerin sevgilisi Hz. Muhammed’in huzurunda olduğunu düşünür, kendisini görmekte ve sözlerini işitmekte olduğunun şuur ve idraki içinde:

“Es-Selâmualeyke Yâ Rasûlallah,

Es-Selâmualeyke Yâ Habîballah,

Es-Selâmualeyke Yâ Nebiyyallah,

Es-Selâmualeyke Yâ Hayre-Halkillah,

Es-Selâmualeyke Yâ Hâteme’n-Nebiyyîn,

Es-SelâmualeykeyâSeyyide’l- Mürselîn” şeklinde selâm verir, dua eder. Hz. Peygamber’in huzurunda yapılan duaları Allah’ın geri çevirmeyeceğini düşünerek ihlas ve samimiyetle içinden geldiği gibi dua eder.

Sonra bir metre kadar sağ tarafa ilerleyip Hz. Ebu Bekir’in başı hizasında durarak:

“Es-Selâmualeyke Yâ EbâBekri’s-Sıddîk,

Es-Selâmualeyke Yâ Halifete Rasulillah,

Es-Selâmualeyke Yâ Sahibe Rasulillah” şeklinde selam verir, dua eder.

Daha sonra bir metre kadar daha ilerleyip Hz. Ömer’in başı hizasında durur. Ona da:

“Es-Selâmualeyke Yâ Ömer,

Es-Selâmualeyke Yâ Emire’l Mü’minîn,

Es-Selâmualeyke Yâ Faruk” şeklinde selâm verir, dua eder. Bundan sonra mescidde uygun bir yere çekilerek bol bol dua edilir.

Peygamberimizin kabri ziyaret edilirken, yüksek sesle bağırılmaz; hürmeti bozan, edebe aykırı davranışlarda bulunulmaz; duvarlara ve demir parmaklıklara el sürülmez; bunlar öpülmez, etrafında tavaf yapılmaz, karşısında eğilinmez, secde edilmez. Bütün bunlar bid’at ve mekruhtur. Medine’de kalınan süre içinde namazların Mescid-i Nebî’de kılınmasına özen gösterilir. Halk arasında, Medine’de sekiz gün kalıp kırk vakit namaz kılmanın gerekli olduğu kanaati yaygındır. Ancak İslami kaynaklarda bu konuda bir hüküm mevcut değildir. Medine’den ayrılırken Hz. Peygamber tekrar ziyaret edilerek dua ve salatu selamlarla Medine’ye veda edilir.

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top