Hac

Mina’ya Varış ve Şeytan Taşlama

mina-vakfesi-seytan-taslama

Arapça’da insanların toplandığı veya kan akıtılan yere “Minâ” denmesinin yanında Hz. Âdem’in burada cenneti arzu (temenni) ettiği ve Cenâb-ı Hakk’ın bu yerde Hz. İbrâhim’e yahut bütün kullarına lütufta bulunduğu rivayet edilmiştir.

Mina adının verilmesi, anılan rivayetlerle birlikte insanların bayram günlerinde burada toplanması ve Allah’a yaklaşıp azabından emin olma ümidiyle kurban kesmeleri gibi sebeplerle açıklanmıştır.

Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina, şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin (menâsik) yapıldığı yerdir. Gerek bu bakımdan gerekse Müzdelife vakfesi sırasında Mina topraklarına geçmemek için buranın sınırlarının kesin şekilde belirlenmesi önem taşır.

seytana-atilacak-taslar2 seytana-atilacak-taslarBayramın birinci günü Müzdelife’den Mina’ya gelinip, herhangi bir yere yerleştikten sonra, Müzdelife’den toplanan taşlardan yedi tane alınıp, öğleden önce abdest alarak Akabe yani büyük şeytan cemresine gidilir ve orada artık telbiyelere son verilerek, her defasında ”Bismillahi Allahu Ekber” diyerek, baş ve şehadet parmaklarının uçları ile yedi taş teker teker şeytana niyetle cemreye atılır ve taşlar atılırken Mina sağa Kabe sola alınır.

Bilindiği gibi cemrelere taş atmak vaciptir. Fakat taş atarken Mina’yı sağa, Kabe’yi sola almak sünnet, taş atma feyfiyeti ise müstehabdır. Cemrelere dört metreden fazla yaklaşmamak üzere teker teker atılan ve cemrelere düşürülen taşlar nasıl ve nereden atılırsa atılsın caizdir.

Atılacak taşların da mutlaka Müzdelife’den temin edilmesi şart değildir. Müzdelife’den toplamayı unutanlar veya taşları kaybedenler Mina’ya gelirken yoldan temin edebilecekleri gibi, cemrelerden olmamak üzere Mina’dan da alıp atmalarında bir beis yoktur. Ancak büyük taşı parçalayıp atmak mekruhtur.

seytan-taslama

ŞEYTAN TAŞLAMA VAKİTLERİ

Bayramın ilk günü yalnız Akabe cemresine taş atılır. Bunun zamanı da Bayramın birinci gününü fecrinden ikinci gününün fecrine kadardır. Güneşin doğuşundan zevale kadar uzanan vakit içerisinde taş atmak ise sünnettir.

Taş atmaları özürsüz olarak geceye bırakmak mekruhtur. Ancak kadın veya sağlık problemlerinden dolayı kalabalığa tahammül edemeyecek kişilerin taş atmayı geceye bırakmalarında bir sakınca yoktur.

Bayramın ikinci günü taş atma vakti zevalden sonra başlayıp, üçüncü günün fecrine kadar devam etse de sünnet olan zevalden güneşin batışına kadar olan süre içinde atmaktır.

Bayramın üçüncü günü de aynen ikinci günde olduğu gibi zevalden sonra başlar, dördüncü günün fecrine kadar devam etse de yine sünnet olan güneşin batışına kadardır.

Bayramın dördüncü günü ise fecirden güneşin doğuşuna kadardır. Ancak zevalden öcnce atmak mekruh, zevalden sonra atmak ise sünnettir.

Hastalık veya herhangi bir sorundan dolayı cemrelere taş atmaktan aciz olanlar, yakınlarından birisini vekil tayin ederek taşlarını attırabilirler. Ancak vekil olacak kişinin mükellef olabilmesi için kendi taşlarını önce, yakının yerine atacağı taşları sonra atması icap eder.

Hac-ı Temettu veya Hac-ı Kıran Haccına niyet edenler Akabe cemresinde ilk taş atma merasiminden sonra mezbahaya giderek şükür kurbanlarını keserler ve ondan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar.

 

Konu ile bağlantılı diğer makalelerimize de göz atabilirsiniz…

Arafat vakfesi ve detaylı bilgiler için tıklayınız.

Müzdelife vakfesi ve detaylı bilgiler için tıklayınız.

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top