Genel Bilgiler

Mültezem’de Dua Etmek

mültezem duasi

Hacerü’l Esved ile Beyt’i Şerif’in kapısı arasına Mültezem denilir.

Müslümanlar göğsünü ve yanağını oraya dayanarak ağlar. Bu sırada sağ eliyle Kabe’nin eşiğini tutar ve şöyle niyazda bulunur:

‘’Allah’ım! Senin rahmet eşiğine duamı arz etmek üzere geldim. Senin fazlu keremini, rahmet ve mağfiretini diliyorum.’’

Bu arada Kabe’nin örtüsüne tutunarak; Kendisi, anne, babası ve bütün Müslümanlar için gönülden gelen bir iştiyakla yani aşk ve istekle dua edip, istiğrfarda bulunur. Bu vaziyet, ele geçmeyen pek büyük fırsatlardan, manevi nimetlerden biridir. Örtüyü tutmak mümkün olmazsa, ellerini açık bir şekilde başının üstüne gelen duvara dayayarak duasını arzetmeye çalışır.

mültezem duasi

‘’Allahümme ya rabbe’l beyti’l atiygı eğtık rıkabena ve rıkabe a’baina ve ümmehatina ve-ihvanina ve-evladina minennari yazelcudi ve’l-adai ve’l-ihsani
Allahümme ahsin akibetina fi’l ümüri külleha ve-ecirna minhızyiiddünya ve-azabi’l ahirati. Allahümme ene abdike ve vebni abdike vakıfün tahte babike mültezemün bieğtabike mütezilliünbeyne yedeyke ercü rahmeteke ve-ahşa azabeke ya kadime’l ihsan. Allahümme inni es’elüke enterfe’a zikri ve-teza’a vizri ve-tuslıh emri ve-tüdahhira kalbi. Ve-tünevviraliy fi kabri ve tağfirali zenbi. Ve-es’elükeddera-cati’l ulya mine’l-cenneti…’’ Amin.’’

“Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu cehennem ateşinden azad eyle ve beni kötülüklerin hepsinden ve şeytanın şerrinden koru. Bana rızık olarak verdiklerinle beni yetinir kıl. Bana verdiklerinde bana bereket ver. Allah’ım! Beni bu misafir kullarının en hayırlılarından kıl. Beni bağışla ve bana acı. Çünkü Sen’sin bağışlayıcı ve acıyıcı olan. Allah’ım! Ben Sen’den ölüm anında bir rahatlık (selamet), hesap anında bir bağışlama diliyorum. Ey Allah’ım! Muhammed’e ve O’nun tüm ashabına salat ve selam eyle.”
(Ebu Davud: 1481; Tirmizi: 3477; Nesai, el-Mücteba: 3/44)

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top