Genel Bilgiler

Suudi Arabistan Hakkında Genel Bilgiler

suudi-arabistan-bayragi

Suudi Arabistan’a Hac – Umre turları, turistik veya ticari olarak ilk defa gidecek olanlar için kısa ve önemli bilgileri değinmeye çalışalım.

Resmi Adı:  Suudi Arabistan Krallığı
Yönetim Biçimi: Monarşi
Dil : Resmi dil de konuşulan dil de Arapça’dır.
Başkenti: Riyad
Diğer Önemli Şehirleri : Mekke, Medine, Cidde, Taif, Dammam, Dahran, Bureyde.
Havayolu seyahat süresi: Seyahat edeceğiniz şehre göre 3 – 3,5 saat olarak değişir.
Yüzölçümü : 2.331.000 km²
Para Birimi : Suudi Arabistan Riyali (Ortalama 1$~3,74SAR)
Enflasyon oranı : (Tüketici Fiyatları) % -1.2
Nüfusu : Nüfusu : 22,02 Milyon (2000 sayımına göre)
Nüfus artış hızı : % 3.9 – Nüfusun % 77.5’i şehirlerde yaşamaktadır (2000 yılına göre)
Etnik yapı : Nüfusun % 94’ü Araptır. Kalan nüfusu da Güney Asyalılar, Türkistan Türkleri ve Huiler oluşturmaktadır.
Okur Yazarlık Oranı: %62.8
Hafta Tatili: Perşembe – Cuma

Çalışma Saatleri :
Bankalar : Cumartesi – Çarşamba 08:00-12:00 17:00-20:00 arası
Mağazalar : Cumartesi-Çarşamba 09:00-12:00 15:00-18:00 arası açıktır.

Saat Farkı : Yoktur
Tel. Kodu : (00966) Mekke(2) – (00966) Medine(4)
Türkiye’yi Aramak için : 0090+Alan Kodu + Tel

Ortalama Hava Sıcaklığı : En Düşük 25, En Yüksek 47

Ekonomik Yapı:

Kişi başına milli gelir : 7070 dolar ,
İhracat: 48 milyar $,
İthalat: 28 milyar $,
İş gücü: 7.000.000 kişi,
Dış Borç: 28 Milyar USD,
Doğal Kaynaklar : Petrol
Rezerv : 261,5 milyar varil (1999)
Üretim : 8,8 milyon varil/gün

Suudi Arabistan ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı bir yapı arz etmekte, temel ekonomik faaliyetler kamu idaresinde yürütülmektedir. Suudi Arabistan yeryüzündeki ispatlanmış petrol rezervlerinin % 26’sına sahiptir. En büyük petrol ihracatçısı olan ülke aynı zamanda OPEC’de de lider konumunda bulunmaktadır. Bu miktar OPEC ülkelerinin 24 milyon 520 bin varil olan günlük toplam petrol üretiminin üçte birine yakındır. Yılda ortalama 33 milyar m3 miktarında da doğal gaz üretmektedir. Petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 35’tir. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin milli gelir içindeki payı % 6’dir.

Din : Resmi din İslâm’dır ve halkın % 99’u Müslüman dır. Müslümanların çoğu Sünni ve büyük çoğunluğu Hanbelidir. Az sayıda da Şii vardır. Müslümanlar’ın dışında az sayıda Hristiyan ve Doğu dinleri mensubu mevcuttur.

Coğrafi Durumu : Ortadoğu ülkelerinden sayılan ve Arap Yarımadası’nın büyük bir kısmını kaplayan Suudi Arabistan kuzeyden Ürdün ve Irak, kuzey doğudan Kuveyt, doğudan Basra Körfezi, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, güney doğudan Umman, güneyden Yemen, batıdan Kızıldeniz’le çevrilidir. Topraklarının % 1’i tarım alanı, % 39’u otlak, kalanı çöl ve kumsaldır. Suudi Arabistan’a sıcak ve kurak bir iklim hâkimdir.

Ekonomik Coğrafya : Suudi Arabistan geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu genişlik Arap Yarım Adasının yaklaşık 4/5 ine tekabül etmektedir. Basra körfezi vasıtası ile Asya’ya Kızıl Deniz vasıtası ile de Afrika ve Avrupa Kıtalarına geçiş hattı durumundadır.

Yönetim Şekli : Suudi Arabistan krallık rejimiyle yönetilmektedir. Kral oldukça geniş yetkilere sahiptir. Yasama yetkisi de kralın elindedir. Anayasaya göre ülkede uygulanacak yasaların şeriata dayanması gerekir. Ancak pratikte bu konuda birçok pürüz mevcuttur. Anayasayı değiştirme yetkisi kralın elindedir.Her ne amaçla olursa olsun toplantı ve tören için özel izin gerekir.

İdari bölünüş : 13 idari bölgeye ayrılır.

Tarihi: Bilindiği üzere bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar İslâm’ın beşiği olan topraklardır. Bu itibarla bu toprakların İslâmi tarihi Resulullah (a.s.)’ın peygamber olarak ortaya çıkmasıyla başlamış, Halifeler, Emeviler ve Abbasiler dönemleriyle devam etmiştir. I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanması üzerine Ibni Suud yönetimi 1921’den sonra Hâil, Tâif, Mekke, Medine ve Cidde’yi de ele geçirdi. Abdülaziz ibni Suud 5 Aralik 1924’te Necd ve Hicaz kralı olarak ilan edildi. 27 Mayıs 1927’de İngilizlerle yapılan anlaşmayla “Necd ve Hicaz Krallığı” bağımsız bir devlet statüsü kazandı. 1932’de devletin adı “Suudi Arabistan Krallığı” olarak değiştirildi.

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top