Hac

Tam Anlamıyla Hac Ne Demektir?

tam-anlamiyle-hac-ne-demektir

İslamiyet’in 5 ana şartından biri olan Hac, ekonomik anlamda gücü yeten tüm Müslümanlara hicretin 9. Yılında farz kılınmıştır. Hac, kelime anlamı olarak ziyaret etmek, yönelmek anlamına gelir.
Yüce kitap Kur’an-i Kerim’de “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.”buyurulmuştur.
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’de şöyle buyurmuştur:

“Makbul haccın karşılığı Cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”

Hac Kimlere Farzdır?

• Ekonomik anlamda gücü ihtiyaçlarını karşıyacak şekilde olmak,
• Akıllı,ergin ve hür olmak,
• Sağlıklı olmak,
• Müslüman olmak,
• Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini karşılayacak şekilde bırakmak,
• Yol güvenliğini sağlamak,
• Hac dönemine yetişebilmek.

Yukarıdaki yükümlülüklere sahip olan Müslümanlar için, en az bir defa haccetmek farzdır. Müslümanlar bu ibadeti geciktirmeden, en sağlıklı ve güçlü olduğu dönemlerde yapması dinen daha uygundur. Üzerine farz olduğu halde sürekli kendi bahaneleriyle bu kutsal yolculuğu erteleyen ve ileriki yaşlara ertelemek ise dinen kesinlikle uygun değildir.

Her insan yaratılışı gereği Yüce Allah’a karşı kulluğunu ortaya koymak ihtiyacındadır. Hac, kula, en belirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında aczini ortaya koyma, kulluğunu ifade etme ve onun verdiği nimetlere şükretme imkanı veren bir ibadettir. Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah’a yönelir. Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Bu durum kendisine Allah’a kul olma zevkini tattırır.

Milyonlarca Müslümanın aynı anda Kabe’yi Lebbeyk Allahumme, Lebbeyk (Emret Allah’ım! , emret !) diyerek tavaf ettikleri ve Allah’a en yakın oldukları o kutsal zamanda Cenap – ı Hakk bizlere de tekrar tekrar o kutsal topraklara gitmeye nasip eylesin.

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top